5 Veje til Vækst, som sætter retning.
 
Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune, og kommunens nye udviklingsstrategi 5 veje til vækst sender et stærkt signal om, at sådan vil det også være de kommende ti år.
 
De 5 veje til vækst skal sammen med en udviklingsplan for kommunal service og masterplanen over anlægs- og udviklingsinitiativer være med til at indfri byrådets overordnede vision for de kommende år.
 
Visionen er, at Billund Kommune vil være ”familien bedste valg”.  Med de 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet.
 
De 5 veje til vækst er:
- Skabe øget tilflytning til Billund Kommune
- Styrke turismen og den øvrige erhvervsudvikling i Billund Kommune
- Udvikle Børnenes Hovedstad
- Øge uddannelsesniveauet i Billund Kommune
- Sikre infrastrukturel udvikling der understøtter vækstambitionerne
 
De 5 veje til vækst er ikke nogen færdig køreplan for udviklingen. Vi har sat navn på de udviklingsområder, som Byrådet finder vigtigst. Med denne hjemmeside lægger vi op til et dynamisk samspil mellem det politiske system, borgere og øvrige interessenter, når de enkelte strategier skal udmøntes i konkrete projekter.
 
Vi håber, at denne hjemmeside bliver et aktivt forum, hvor vi politikere kan indgå i en konstruktiv debat med borgere, erhvervs- og handelsliv, foreninger og andre, som har en interesse i at være med til at præge den positive udvikling i Billund.
 
Samtidig vil man løbende kunne følge med i udmøntningen af de konkrete initiativer under de 5 vækstveje.    
 
 
Ib Kristensen 
Borgmester